QRS (QUERCUS) szacuje, że zysk netto za rok 2019 wyniósł 18,9 miliona złotych.

„W zysku uwzględnione jest jednorazowe zdarzenie wynikające z przeszacowania wartości ekspozycji Spółki na obligacje GetBack S.A. w restrukturyzacji w wysokości 3,2 miliona złotych” – dodano w komunikacie