Fundusze inwestycyjne zarządzane przez QRS (QUERCUS), jako akcjonariusz ALI (ALTUSTFI), chcą aby NWZA Altus TFI upoważniło zarząd spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Zgodnie z projektem uchwał, skup miałby dotyczyć maksymalnie 4 483 000 akcji, a cena wynosić 8 zł za akcję. Akcje miałby zostać  nabyte do 19 marca 2020 r.

Fundusze QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Agresywny posiadają łącznie 2 712 947 akcji Altus TFI, co stanowi 5,88 % kapitału zakładowego spółki.