DVL (DEVELIA), jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, planuje w 2020 roku sprzedaż na poziomie 2 000-2 200 mieszkań. Celem zarządu jest przekazanie klientom 1 000-1 100 lokali w bieżącym roku i 2 900-3 300 łącznie w latach 2020-2021. Spółka będzie także kontynuować aktywną działalność w segmencie komercyjnym. Stawia sobie za cel rozpoczynanie realizacji przynajmniej jednego budynku komercyjnego rocznie.

- Dobra sytuacja na rynku nieruchomości pozwala z optymizmem patrzeć na bieżący rok. Solidny bank gruntów z niezbędnymi pozwoleniami umożliwi nam wprowadzenie do oferty około 2 000 mieszkań. Celem zarządu na 2020 r. jest wzrost sprzedaży mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200 – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii. – W segmencie komercyjnym, w 2020 roku planujemy sprzedać biurowiec Wola Retro w Warszawie oraz rozpocząć budowę biurowca Kolejowa we Wrocławiu. W kolejnych latach chcemy rozpoczynać przynajmniej jedną inwestycję komercyjną rocznie – dodaje Hulbój.

Pod koniec 2019 roku Develia kupiła działki w Warszawie, Gdańsku i Krakowie pozwalające na realizację 1 660 mieszkań. Łącznie bank gruntów dewelopera umożliwia budowę ponad 7 700 lokali.

Do końca 2020 roku ma zostać zakończona transformacja budynku Sky Tower w obiekt biurowo-usługowo-rozrywkowy. Docelowo budynek będzie miał 30 tys. mkw powierzchni biurowej i 23,7 tys. mkw powierzchni handlowo-usługowo-rozrywkowej.

Po dokonaniu oceny możliwej do uzyskania stopy zwrotu, deweloper zdecydował się na zmianę modelu nieruchomości w Malinie pod Wrocławiem na komercyjno-mieszkaniowy.

Po zmianach właścicielskich w 2017 r. Develia zmieniła strategię działania w segmencie komercyjnym, obecnie jest typowym deweloperem zainteresowanym zakupem gruntu, realizacją i komercjalizacją projektu, a następnie sprzedażą inwestycji, a nie jej długoterminowym trzymaniem i czerpaniem przychodów z najmu.

W styczniu 2020 r. Develia planuje sfinalizować sprzedaż projektu Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro.

Develia kontynuuje ostrożnościowe podejście do finansowania i planuje utrzymać racjonalny poziom zadłużenia.

- W 2020 r. zamierzamy refinansować część zadłużenia z tytułu obligacji komercyjnych innymi instrumentami, tak aby nasze zobowiązania wobec obligatariuszy obniżyły się o 60 mln zł. Jednocześnie planujemy utrzymanie kapitałów własnych powyżej 1,25 mld zł i wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 60% - mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu ds. finansowych Develii. 

Po trzech kwartałach 2019 r. Develia miała 714,2 mln zł przychodów i 158,6 mln zł zysku netto. Kapitały własne wyniosły 1,5 mld zł, a wskaźnik dług netto/kapitały własne 36%.