Zarząd BLO (BLOOBER) poinformował, że zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z marką swojej gry “Observer".

„O szczegółach w związku z kampanią marketingową Emitent będzie informował w kolejnych miesiącach odrębnym raportem bieżącym” - podano

W komunikacie dodano, że nowy produkt będzie mieć wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2020 i kolejne okresy.