Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował, że cena emisyjna akcji serii G została ustalona na 18,25 zł. W komunikacie podano też, że liczba akcji zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania ich objęciem wyniesie 721 303.

Władze Medicalgorithmics zamierzają zawrzeć umowy objęcia akcji serii G nie później niż do dnia 28 stycznia 2020 r.

Jak informowano po decyzji NWZA Medicalgorithmics o emisji, środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą spółce na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA.