R22, notowana na GPW grupa technologiczna, skorzystała z opcji wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Dzięki planowanej na 31 stycznia br. transakcji udział R22 w segmencie hostingu wzrośnie do 100 proc.

- Uzyskanie 100 proc. udziałów w segmencie hostingu to nasza najlepsza inwestycja w tym obszarze. Rozwój segmentu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pokazuje, że podjęta prawie rok temu decyzja o wykupie funduszu była słuszna. Przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w bardzo dynamicznie rozwijającej się firmie hostingowej. Spółce, którą dodatkowo doskonale znamy. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Planowana transakcja obejmuje wykup 14,3 proc. udziałów w H88 S.A. – spółce prowadzącej działalność Grupy na rynku hostingu i domen. Wartość transakcji to około 29 mln zł, jest ona efektem zawartej w marcu ubiegłego roku umowy wykupu 28,5 proc. udziałów w H88. Pierwsza transza została zrealizowana w lipcu 2019 r.

- Kontynuujemy dynamiczny wzrost skali działalności oraz efektywności, co przekłada się na wzrost przychodów oraz zysków. Segment hostingu ma już nie tylko wiodącą pozycję w Polsce, ale również coraz mocniejszą ekspozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – dodaje Jakub Dwernicki.

Dzięki transakcji wynik segmentu hostingu będzie w pełni przypadał na akcjonariuszy R22, co pozytywnie wpłynie na możliwość wypłaty dywidendy. Zgodnie z polityką R22 w tym zakresie, spółka chce co roku wypłacać akcjonariuszom minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto R22, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.

Współpraca R22 z 3TS umożliwiła przeprowadzenie dynamicznego procesu konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, który był również finansowany długiem bankowym oraz środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji przed debiutem na GPW. W 2015 r. segment generował 8 mln zł rocznych przychodów i 2,5 mln zł zysku EBTIDA, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. osiągnął 74,0 mln zł przychodu i 23,6 mln zł skorygowanej EBITDA, co w ujęciu oznacza prawie 10-krotny wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA.