Zarząd VOT (VOTUM) podał, że w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważa przystąpienie do spółki z sektora energii odnawialnej. Władze spółki planują przeprowadzenie due diligence z tego obszaru.

„Żadne decyzje związane z wyżej wymienioną umową nie zostały dotychczas podjęte przez Zarząd Emitenta i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości” – podano w komunikacie