Władze RDL (RADPOL) zdecydowały o zakończeniu prowadzenia działalności operacyjnej w zakładzie produkcyjnym Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim.

„Decyzja ta jest wynikiem przeprowadzonego przez Zarząd Spółki przeglądu opcji strategicznych oraz kompleksowej analizy rentowności działalności Zakładu” – podano w komunikacie

Przegląd opcji strategicznych obejmował sprzedaż zakładu jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak również zakończenie prowadzenia tam działalności oraz podjęcie kroków zmierzających do sprzedaży majątku zakładu.

Jak podano w komunikacie, zarząd spółki podjął decyzję o wygaszeniu działalności i zamknięciu zakładu z uwagi na istotny spadek jego rentowności.

„Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zakończenie prowadzenia działalności operacyjnej przez Zakład nie wpłynie negatywnie na realizację głównych założeń przyjętej przez Spółkę strategii na lata 2018-2021” – dodano w komunikacie