Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował o przyjęciu przez inwestorów wszystkich złożonych przez spółkę ofert objęcia 721 303 akcji serii G. Łączna wartość środków pozyskanych przez spółkę z emisji wyniosła 13 163 779,75 zł.

„Zarząd Emitenta ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii G zostały wniesione w całości” – dodano w komunikacie

Jak informowano po decyzji NWZA Medicalgorithmics o emisji, środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą spółce na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA.