Jak podano w lutowym przeglądzie miesięcznym DM mBanku, w grudniu fundusze akcyjne małych i średnich spółek zanotowały dodatnie saldo napływów na poziomie 31,7 mln zł. Istotna informacją jest również powrót funduszy do sieci dystrybucyjnych dużych instytucji finansowych, gdzie po aferze związanej z GetBack praktycznie ją wstrzymano. Dodając do tego utrzymujący się korzystny sentyment na światowych rynkach, zdaniem specjalistów  możemy w kolejnych miesiącach obserwować rosnące napływy do funduszy akcyjnych. Na tę okazję, analitycy przygotowali zestawienie najciekawszych pomysłów inwestycyjnych w ramach mWIG40.

Jednym z nich są akcje VRG, które poza wyróżnieniem, otrzymały także podwyższenie rekomendacji z akumuluj do kupuj.

„Zgodnie z naszymi szacunkami spółka powinna poprawić wynik EBITDA o 9% r/r do 50 mln PLN w 4Q’19. Oczekujemy, że dalsza poprawa wyników organicznego biznesu oraz pozytywne efekty synergii powinny pozwolić spółce na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu EBITDA r/r w 2020 roku” – czytamy w uzasadnieniu

Analitycy zwracają jednak uwagę na ryzyko związane z zakończeniem kadencji obecnego zarządu z końcem pierwszego kwartału 2020 r. Możliwe przetasowania we władzach mogą wstrzymywać inwestorów w, i tak mniej istotnym dla wyników spółki, I kwartale.

Właściciel marki Vistula nie jest jednak jedyną spółka z branży odzieżowej, którą według zespołu DM mBanku warto mieć w portfelu. W ostatnim przeglądzie miesięcznym utrzymano również zalecenie „kupuj” dla akcji LPP.

Zespół DM mBanku wprawdzie skorygował prognozy dla LPP z związku ze słabszym IV kwartałem 2019 r., jednak w dalszym ciągu oczekuje dwucyfrowej poprawy rezultatów zarówno w 2019 r., jak i bieżącym roku. W ich opinii spółka powinna utrzymać wysokie tempo wzrostu w kanale e-commerce, a czynnikiem wzrostu może okazać się marka Sinsay w nowym formacie (poszerzenie oferty i grona potencjalnych klientów).

A co poza sektorem handlowym? Wśród zaktualizowanych rekomendacji znajdziemy także m.in. STL (STELMET) i PKO (PKOBP), obie z zaleceniem „akumuluj” i podniesionymi cenami docelowymi.

W przypadku największej polskiej spółki, specjaliści oceniają, że napływ negatywnych informacji został już wyczerpany, a już sama dywidenda o stopie około 9% może skusić nowych inwestorów. Dodatkowo, nawet korygując prognozy o odpisy związane z kredytami CHF oraz mniej korzystne otoczenie makroekonomiczne, w ocenie analityków wycena PKO BP i tak jest dość atrakcyjna. Sami widzą około 15% potencjał wzrostu.

O podobną wartość są według specjalistów niedowartościowane także akcje wspomnianego Stelmetu. W tym przypadku cena docelowa została podniesiona z 8,78 zł do 8,92 zł, a prognozy na 2020 i 2021 podniesione.

„Aby zrekompensować wyższe koszty Zarząd przeprowadził szereg podwyżek cenników i wszyscy kliencie zaakceptowali wyższe ceny produktów na 2020 rok. Pozytywnym czynnikiem (…) jest obserwowany spadek konkurencji (według Stelmet główny krajowy konkurent – Martyna ogłosił upadłość układową). Dodatkowo brak znaczących nakładów inwestycyjnych na horyzoncie przekładać się powinien na zwiększenie strumienia gotówki do dystrybucji dla akcjonariuszy” – czytamy w rekomendacji

Z kolei wśród negatywnych zaleceń na najbliższe miesiące znajdziemy sporo komponentów WIG20. Analitycy odradzają inwestycję w m.in. DNP (DINOPL), KGH (KGHM) czy LTS (LOTOS), we wszystkich przypadkach wydające rekomendację „redukuj”. Na niechlubnej liście znajdziemy także PKP (PKPCARGO), BRS (BORYSZEW), FTE (FORTE) i PKN (PKNORLEN).

 

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Przegląd miesięczny: luty 2020" po raz pierwszy opublikowanego 05.02.2020 r. o godzinie 08:30. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku, pod adresem https://www.mdm.pl/ds-server/37541?ticketSource=ui-pub