Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Do akcjonariuszy PKO BP może trafić rekordowa dywidenda

Udostępnij

PKO (PKOBP) myśli o wypłacie w 2020 r. dywidendy w wysokości do 50% zysku netto za ubiegły rok oraz dodatkowo kwoty 1,67 mld zł pochodzącej z niepodzielonego zysku za 2018 r. Łącznie do akcjonariuszy banku może więc trafić ok. 3,68 mld zł. Byłaby to najwyższa dywidenda w historii PKO BP.

"Efektywność mierzona zwrotem na kapitale utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10%, a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50% dywidendy z zysku za ubiegły rok. Doskonała kondycja finansowa spółki pozwoliła na wypłatę w 2019 roku 1,66 mld zł. Część zysku z 2018 r. w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku" – czytamy w liście prezesa PKO BP do akcjonariuszy.

 W przeliczeniu na akcję taka kwota przełożyłaby się na dywidendę w wysokości nawet ok. 2,95 zł, ponad dwukrotnie wyższą niż ubiegłoroczna. Stopa dywidendy biorąc pod uwagę aktualny kurs wyniosłaby ok. 8%.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+