Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze SWG (SECOGROUP) przegłosowali uchwałę dotyczącą upoważnienia zarządu spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Skup może dotyczyć do 1 mln akcji, a środki przeznaczone na jego realizację nie być wyższe niż 15 mln zł.

„Upoważnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego” – czytamy w uchwale

Akcje własne nabyte przez spółkę będą mogły zostać umorzone, po zgodzie Rady Nadzorczej przeznaczone na potrzeby programów motywacyjnych lub przeznaczone na inny cel określony uchwałą zarządu.