Zarząd OPL (ORANGEPL) podjął uchwałę, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 r. Tym samym bieżący rok najprawdopodobniej będzie kolejnym, kiedy akcjonariusze Orange Polska nie otrzymają dywidendy. Ostatni raz trafiła ona do nich w 2016 r.

„Niezmienione podejście do dywidendy: Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę zbliżającą się aukcję częstotliwości 5G, Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2020 roku (zgodnie z przyjętą strategią)” – napisano w raporcie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły