Co musimy wiedzieć o PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą programu oszczędnościowego dla obywateli Polski zatrudnionych na umowę o pracę. Uczestnikiem PPK można zostać dobrowolnie w celu odkładania środków pieniężnych na przyszłość. W obliczu niepewnej sytuacji emerytur ZUS, których wysokość podważana jest z wielu stron - polityków, obywateli, ekspertów finansowych, a nawet przez sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który sam zachęca do samodzielnego oszczędzania, warto zastanowić się na inną formą budowania poduszki finansowej zaproponowanej przez rząd Polski. Zwłaszcza, że odkładanie pieniędzy wyłącznie na konto oszczędnościowe, a nawet lokaty, w obecnej sytuacji rynkowej, przy bardzo niskich stopach procentowych, jest nieopłacalne. Inwestowanie w różne dostępne instrumenty finansowe może być jednak niebezpieczne dla laika. PPK posiada więc jedną bardzo ważną zaletę - gwarancję zwrotu włożonego kapitału z dodatkowym zyskiem. 

Od kiedy startowało? 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych wprowadziła w życie PPK, czyli projekt cyklicznego, długoterminowego oszczędzania przez zatrudnionego przy dużym wsparciu pracodawcy oraz Państwa. Projekt wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. i  z każdym półroczem jest odpowiednio rozwijany, obejmując coraz więcej grup zatrudnionych. 

PPK w 2020 - etapy wdrożenia

Pracownicze Plany Kapitałowe nie wystartowały od razu dla wszystkich pracowników oraz pracodawców. 1 lipca 2019 był datą graniczną. Od tamtej pory przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników musieli zastosować obowiązki związane z PPK, które przewiduje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  Stosuje się schemat wdrożenia zakładający następujące etapy w 2020 r.:

  1. 1 stycznia 2020 r. - wprowadza się PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 50 osób wg stanu na 30 czerwca 2019
  2. od 1 lipca 2020 r. - wprowadza się PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019
  3. od 1 stycznia 2021 r. - wprowadza się PPK dla pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych 

Szczegółowe zasady PPK znajdziemy w departamentach administracyjnych danego pracodawcy, a także na stronach internetowych należących do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, funduszy emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakładów ubezpieczeń, zapewniających obsługę finansową PPK i współpracujących z zakładami pracy w tej kwestii. 

Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracodawcy

Co na temat PPK przede wszystkim powinien wiedzieć pracodawca? Bardzo ważną sprawą jest zastosowanie się do wymienionych wcześniej etapów wdrożenia PPK. Pracodawca powinien również poinformować zatrudnionych o możliwości uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz daty rozpoczęcia świadczenia, ponieważ PPK są startują dla każdego nowo zatrudnionego pracownika automatycznie. Pracodawca ma również obowiązek wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, która zajmie się utworzeniem prywatnych rachunków PPK dla pracowników. Właściciel firmy musi również współpracować z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. Ta instytucja zajmuje się ewidencją i systemem rozliczeń PPK. 

PPK dla pracownika

Pracownik z kolei powinien wiedzieć, że PPK nie są obowiązkowe i przysługuje mu prawo do rezygnacji z oszczędzania. Decyzję o ponownym przyjęciu do Pracowniczych Planów Kapitałowych zatrudniony może podjąć w dowolnym momencie. Reguluje to art. 23 ust. 10 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dodatkowo rachunek PPK uczestnika wciąż istnieje, nie jest zamykany po rezygnacji. Pracownik otrzymuje jednorazowo bonus na start od Państwa w wysokości 250 zł. PPK dla pracownika to również  240 zł dopłaty rocznej. Pracownik przeznacza 2% z wynagrodzenia i może ja powiększyć o dodatkowe 2% wynagrodzenia.