MBR (MOBRUK) planuje przeznaczyć łącznie 12,33 mln zł środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę 3,51 zł na akcję. NWZA podejmie decyzję w tej kwestii 3 marca 2020 r.

Proponowany w uchwale dzień dywidendy to 12 marca, natomiast dzień wypłaty ustalono na 19 marca 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły