Do akcjonariuszy IFI (IFIRMA) trafi zaliczkowa dywidenda w łącznej kwocie 256 tys. zł. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w wysokości 0,04 zł za akcję. Dywidenda dotyczy IV kwartału 2019 r.

Do otrzymania dywidendy uprawnieni będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 16 marca 2020 r. Dzień wypłaty został ustalony na 23 marca 2020 r.

W trzech poprzednich kwartałach ubiegłego roku do akcjonariuszy iFirma trafiło już łącznie 0,12 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły