Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi wynikami za 2019 r., spółka PSW (PGSSOFT) odnotowała w ubiegłym roku 29,1 mln zł zysku brutto oraz 25,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej. To odpowiednio o +10% i -1% w porównaniu do wyników wypracowanych w 2018 r. Wyniki zostały osiągnięte przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 144,7 mln zł (+17% r/r).

W samym IV kwartale ubiegłego roku wynik operacyjny spółki miał wynieść 2,9 mln zł (-60% r/r) przy 35,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+0,7% r/r).

„Wyjątkowo duża jak na Spółkę różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym a zyskiem brutto w 2019 roku wynika z otrzymanych dywidend ze spółek zależnych oraz z dużego zysku ze zrealizowanych różnic kursowych (m. in. w wyniku realizacji transakcji terminowych). Spółka oczekuje na indywidualną interpretację dotyczącą zastosowania ulgi podatkowej IP Box – dodano w komunikacie