Łączne jednostkowe przychody ze sprzedaży RBW (RAINBOW) w styczniu 2020 r. wyniosły 116,1 mln zł i były wyższe o około 32,5% od przychodów w analogicznym miesiącu poprzedniego roku (87,6 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours były w pierwszym miesiącu 2020 r. równe 116,2 mln zł. To o około 32,5% więcej niż rok wcześniej, gdy sprzedaż wyniosła 87,7 mln zł.