PKN (PKNORLEN) złożył do Komisji Europejskiej wniosek w związku z planowanym przejęciem przez kontroli nad ENG (ENERGA). Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

„Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach” – podano w komunikacie

Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej jest jednym z warunków, pod którymi spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Energi.