Zgodnie z przedstawioną rekomendacją, do akcjonariuszy miałoby trafić 0,2 zł na akcję. Dokładnie tyle samo co w 2018 r., kiedy spółka po raz ostatni podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami.

Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Arctic Paper byłaby równa ok. 4,5%.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły