Do tego celu trzeba jeszcze dysponować odpowiednim kontem maklerskim, które zakłada się w domu lub biurze maklerskim. Jak wybrać konto, które realnie spełni wszystkie nasze oczekiwania w tym zakresie?

Rachunek u maklera

Wybór konta maklerskiego nierozerwalnie związany jest z wyborem maklera, z którym inwestor będzie chciał współpracować przy podejmowaniu inwestycji w różne instrumenty finansowe. Makler jest ekspertem, specjalistą mającym rozeznanie w tym, jak działa giełda. Jego zadaniem jest umożliwienie inwestorom inwestowanie między innymi na klasycznym rynku giełdowym. Wielu maklerów ma jednak kompetencje również do tego, aby doradzać swoim klientom w zakresie wyboru odpowiednich instrumentów służących do inwestowania.

Maklerzy najczęściej pracują w większych instytucjach – domach lub biurach maklerskich, a tych w Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt. Na prowadzenie biura maklerskiego konieczne jest pozyskanie zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego. Maklerem zaś nie może zostać każdy – trzeba zdać odpowiedni egzamin organizowany przez KNF.

Kiedy decydujemy się na podpisanie umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego, tak naprawdę zawieramy umowę o współpracy z maklerem, dlatego warto wiedzieć, na jakie kwestie zwrócić przy tym szczególną uwagę. Dzięki temu klient pozyska taki rachunek maklerski, który umożliwi mu swobodne inwestowanie w akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

 

Oferta maklera

Przy zapoznawaniu się z ofertami kont maklerskich u poszczególnych maklerów powinniśmy sprawdzić, jakie będą koszty prowadzenia takiego rachunku. Zwykle obsługa konta maklerskiego nie pociąga za sobą kosztów, ale makler będzie z pewnością pobierał prowizję za każdą transakcję realizowaną za jego pośrednictwem na giełdzie. Podczas analizowania ofert maklerskich powinno się uważnie przestudiować tabelę opłat i prowizji. Przy tym warto sprawdzić koszt, jaki pociągnie za sobą otwarcie konta maklerskiego, choć zwykle taka usługa jest bezpłatna. Niektóre domy maklerskie mogą wymagać od nowych klientów wpłacenia na początek pewnej określonej kwoty na rachunek, tak zwanego depozytu początkowego. Na uwagę inwestora zakładającego rachunek maklerski zasługują ponadto koszty prowadzenia rachunku, np. w formie corocznej opłaty. Liczą się też koszty przechowywania papierów wartościowych, koszty przelewu z konta maklerskiego na konto osobiste, czy prowizje za realizację zlecenia.

Nie ma zwykle ze strony maklerów wymogów dotyczących minimalnego poziomu kapitału, jaki należy wpłacić, aby móc otworzyć rachunek maklerski. Zazwyczaj jednak nie opłaca się inwestować niewielkich, kilkuzłotowych kwot. Niewykluczone, że wysokość prowizji w takim przypadku może bowiem przewyższyć inwestowaną sumę. Prowizja od transakcji to jeden z najważniejszych czynników wyboru rachunku maklerskiego. Normą jest prowizja w wysokości 0,38 proc. wartości akcji, w przypadku obrotu przez internet. Niższe prowizje, nawet rzędu 0,25 proc. zazwyczaj oferują ci maklerzy, którzy realizują day trading, czyli kupują i sprzedają akcje dla klientów w ciągu jednego dnia. Wysokość prowizji jest uzależniona przy tym od rodzaju inwestycji, inna będzie naliczana przy obrocie akcjami, a inna, gdy przedmiotem inwestycji są obligacje.

Kto może otworzyć rachunek maklerski?

Właściwie konto maklerskie (więcej szczegółów) otwierające nam możliwość inwestowania, może otworzyć każdy, niezależnie od tego, jaką wiedzą dotyczącą działalności giełdy czy zasad notowania papierów wartościowych on dysponuje. Musi być to jednak osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Bez znaczenia pozostaje to, czy jest ona osobą fizyczną czy osobą prawną. Przy zakładaniu rachunku maklerskiego powinna ona okazać dokument tożsamości lub numer NIP. W parze z rachunkiem maklerskim musimy jeszcze dysponować rachunkiem bankowym, z poziomu którego będziemy obracać naszymi finansami i zasilać konto inwestycyjne.

Koszty związane z prowadzeniem i założeniem konta maklerskiego zazwyczaj są punktem wyjścia przy wyborze jednej z ofert biura maklerskiego, ale nie powinny być jedynym czynnikiem, który pozwala nam podjąć najlepszą decyzję.