Produkt krajowy brutto (Produkt Krajowy Brutto (Q)) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,2% rok do roku, wobec 4,9% w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,2% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku.

W IV kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 2,2%. Był on jednak niższy od popytu notowanego w III kwartale 2019 r. (wzrost o 3,3%). Wpłynął na to spadek akumulacji brutto, który wyniósł -0,2% (wobec wzrostu w III kwartale 2019 r. o 0,4%). Spożycie ogółem wzrosło o 3,2% i było niższe od notowanego w III kwartale 2019 r. (wzrost o 4,0%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,3% i było niższe niż w III kwartale 2019 r. (wzrost o 3,9%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było wyższe niż w III kwartale 2019 r. i wyniosło 4,9% (wobec 4,7%).