Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NST (NESTMEDIC) wyraziło zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej, ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych.

Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333,333 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,50 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5 % obecnego kapitału spółki.  

Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG Pregnabit – flagowego projektu spółki na rynkach zagranicznych. Obecnie z urządzenia, które pozwala na kontrolowanie dobrostanu płodu w dowolnym miejscu i czasie mogą korzystać pacjentki w Bułgarii i Finlandii.

- Liczymy, że nowe środki finansowe oraz osobiste zaangażowanie inwestora pozwoli na poszerzenie dostępności urządzeń Pregnabit na kolejnych zagranicznych rynkach, a co za tym idzie znaczący wzrost skali biznesu spółki Nestmedic  – komentuje Jacek Gnich, prezes firmy Nestmedic

Agnieszka Kierner pełni funkcje zarządcze od 20 lat. Przez wiele lat pracowała jako dyrektor personalna w jednym z polskich startupów, który po ogromnym wzroście i sukcesie został sprzedany gigantowi technologicznemu Atos, a jej praca wielokrotnie wyróżniana była przez różne biznesowe gremia. Od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, aktualnie w Bostonie, który jest centrum rozwoju branży medycznej, bio-medycznej, farmaceutycznej i telemedycznej. Od lat inwestuje w firmy technologiczne i telemedyczne. Absolwentka studiów Executive MBA, wykładowca zarządzania, zarządzania strategicznego oraz międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi na kilku międzynarodowych uczelniach.

Równolegle spółka poszerza dostępność mobilnego KTG na rynku polskim. Spółka finalizuje kolejne kontrakty i prowadzi programy pilotażowe zarówno w prywatnych jak i państwowych ośrodkach medycznych. W tym rokuspółka podpisała umowę komercyjną ze szpitalem w Głubczycach a także z  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.