Zgodnie z przedstawioną rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy SME (SIMPLE) w 2020 r. miałaby trafić dywidenda równa 0,55 zł na akcję. Łączna kwota proponowanej dywidendy to 2 646 688 zł.

Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Simple byłaby równa ok. 7,3%.

"Rekomendacja Zarządu Spółki została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta" - dodano w komunikacie

W ubiegłym roku spółka wypłaciła 0,4 zł dywideny na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły