W  ostatnich tygodniach światowe rynki kapitałowe poddane są silnej presji związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawriusa. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa sprawnie i bez zakłóceń.

Priorytetem GPW jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i zagwarantowanie inwestorom możliwości zawierania transakcji.  GPW dokłada wszelkich starań, aby dostępność świadczonych przez GPW usług przebiegała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów,  których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu w okresie  dużej zmienności rynku. System obrotu giełdowego jest elektroniczny, działa stabilnie  i z technicznego punktu widzenia jest  odporny na zewnętrzne uwarunkowania. Rozwiązania technologiczne i organizacyjne GPW pozwalają na pracę zdalną na większości stanowisk, a także umożliwiają przeniesienie w bezpieczny sposób stanowiska pracy do innej, zapasowej   lokalizacji. GPW przeprowadziła przegląd planów utrzymania ciągłości działania na wypadek zwiększenia ryzyka odczuwania negatywnych skutków wywołanych przez epidemią koronawirusa. Procedury giełdy uwzględniają scenariusze tego typu zagrożeń oraz rozwiązania formalnoprawne, pozwalające zapewnić nieprzerwane działanie giełdy.

Obecnie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego. GPW na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz pozostaje w kontakcie z firmami inwestycyjnymi – członkami GPW oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego.