Informacja Zarządu nt. działania i sytuacji Grupy LVC (LIVECHAT) w sytuacji stanu pandemii:

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację nt. działania i sytuacji Grupy LiveChat Software w sytuacji stanu pandemii.

Wprowadzenie

W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim współpracownikom Grupy LiveChat Software. Równocześnie Zarząd nie widzi obecnie zagrożeń w zakresie:

- ciągłości świadczenia usług spółki lub pogorszenia ich jakości,

- gwałtownego pogorszenia wyników operacyjnych,

- wstrzymania prowadzonych prac rozwojowych.

Bieżący status funkcjonowania Grupy

Specyfika działalności Spółki umożliwia całkowite przejście na model oparty w 100% na pracy zdalnej. W ciągu naszej historii kilka razy przetestowaliśmy taką możliwość, i nigdy nie wpłynęło to negatywnie na ciągłość czy jakość świadczonych przez nas usług.

W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, na początku tygodnia 9-15 marca zdecydowaliśmy się pozwolić pracownikom na pracę zdalną. Do końca tygodnia zdecydowana większość pracowników LiveChat Software wybrała ten model pracy. Pod koniec tygodnia całkowicie przeszliśmy na “pracę z domu”.

Bardzo uważnie śledzimy naszą sytuację biznesową, ze szczególnym uwzględnieniem takich KPI jak:

- liczba nowych “triali” (firmy rozpoczynające darmowy okres próbny),

- wskaźniki churn i ARPU,

- liczba prowadzonych czatów z uwzględnieniem branż i krajów w których sytuacja epidemiologiczna jest najpoważniejsza.

Obecnie (stan na 15 marca 2020) roku nie widzimy istotnych zmian w tych wskaźnikach, które należałoby przypisać sytuacji związanej z epidemią. Obserwowane zmiany wydają się mieć głównie charakter sezonowy zgodny z trendami obserwowanymi w poprzednich latach.

Implikacje wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i podobnych stanów w innych krajach na funkcjonowanie Grupy.

Najpoważniejszym ryzykiem biznesowym dla Grupy, związanym ze stanem pandemii, jest możliwość zwiększonej liczby niewypłacalności w branżach bezpośrednio dotkniętych tą sytuacją. LiveChat Software świadczy obecnie usługi dla klientów praktycznie wszystkich branż gospodarki z około 140 krajów świata. W związku z tym to ryzyko wydaje się być rozłożone. Równocześnie wydaje się, że wiele firm może kłaść zwiększony nacisk na komunikację ze swoimi klientami w internecie.

W sobotę 14 marca zapowiedzieliśmy m.in. możliwość wydłużenia darmowych okresów próbnych i specjalnych rabatów dla klientów, którzy przechodzą na zdalny model pracy. Przypomnieliśmy że prowadzimy program “LiveChat for Nonprofits” w ramach którego udostępniamy nasze usługi bezpłatnie dla instytucji typu “non profit”. Więcej informacji nt. tych działań można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania operacyjnego

W związku z przejściem na model oparty całkowicie o pracę zdalną nie przewidujemy zagrożeń dla ciągłości funkcjonowania operacyjnego Grupy.

Zapewnienie ciągłości zarządzania

Bardzo bliska współpraca Zarządu z kierownictwem Spółki (tzw. “CXOs”: dyrektor operacyjny, dyrektor ds. technologii, dyrektor marketingu, dyrektor kreatywny, dyrektor finansowy) a także między nimi, oraz między nimi a liderami zespołów i stała koordynacja działań w tych grupach sprawia, że nie widzimy ryzyka w zapewnieniu ciągłości zarządzania Grupą.

Komunikacja z inwestorami

Żeby zapewnić inwestorom możliwość oceny naszej sytuacji finansowej od początku 2020 roku publikujemy kwartalne informacje nt. wstępnych szacunków skonsolidowanych przychodów Grupy. Najbliższy taki raport (z danymi za okres styczeń - marzec 2020 r.) jest zaplanowany na 16 kwietnia 2020 r. W obecnej sytuacji, w związku z rekomendacjami europejskiego (ESMA) i polskiego (KNF) regulatora rynku, nie wykluczamy, że jego publikacja może zostać przyspieszona lub uzupełniona dodatkowym komentarzem.

Podsumowanie

Całkowite przejście na model pracy zdalnej jest oczywiście istotną zmianą dla nas wszystkich, jesteśmy jednak na nią całkowicie przygotowani. Pierwsze dni w tym modelu przekonują nas, że nie powinna ona wpłynąć znacząco na wydajność pracy, a także ciągłość i jakość naszych usług. Bardzo uważnie śledzimy naszą sytuację, w szczególności wskaźniki wymienione wyżej. O istotnych zmianach będziemy informować na bieżąco Radę Nadzorczą i Akcjonariuszy.

Z poważaniem

Zarząd LiveChat Software SA