Zarząd JSW podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku spółki za ubiegły rok. Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.

„(...) decyzja Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest:

  • ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi;
  • ograniczeniami umownymi zapisanymi w umowach dotyczących finansowania Spółki, (...) zgodnie z którymi w przypadku dokonania wypłat z JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FIZ”) w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację dywidendy Spółka zobowiązana jest do nierekomendowania wypłaty dywidendy z jej zysku​;
  • potrzebami kapitałowymi JSW” -  uzasadniono

W ubiegłym roku akcjonariusze JSW otrzymali 1,71 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły