Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Tower Investments za niewypłacaniem dywidendy. Powróci do tematu, gdy sytuacja ulegnie stabilizacji

Udostępnij

Zarząd TOW (TOWERINVT) podjął uchwałę dotyczącą niewypłacania dywidendy za rok 2019, i utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 50% jednostkowego zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłości.

„W związku z ryzykami, które niesie ze sobą kryzys epidemiczny i spodziewanymi perturbacjami gospodarczymi mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki i jej sytuację finansową, Zarząd będzie rekomendował pozostawienie środków w Spółce, na wypadek istotnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego wokół Spółki” – czytamy w komunikacie

Dodano, że w przypadku, gdy sytuacja ulegnie stabilizacji i nie dojdzie do istotnych przesunięć w realizacji projektów, spółka podejmie kroki aby wypłacić dywidendy na rzecz akcjonariuszy z kapitału rezerwowego, względnie jeżeli będą spełnione stosowne przesłanki, do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+