Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Atal jednorazowo rezygnuje z wypłaty dywidendy

Udostępnij

Zarząd 1AT (ATAL) podjął uchwałę dotyczącą jednorazowej zmiany założeń Polityki Dywidendowej spółki. Zmiana ma zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 r.

„Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki” – czytamy w komunikacie

Jednocześnie Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku netto jednostki dominującej za 2019 r, który wyniósł 111 973 tys. zł w całości na kapitał zapasowy.

W ubiegłym roku akcjonariusze Atal otrzymali łącznie 4,7 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+