TOA (TOYA) poinformowała, że na dzień dzisiejszy wszelkie procesy biznesowe spółki przeprowadzane są bez większych zakłóceń. Zaznaczono jednak, że przedłużenie przerwy noworocznej, która tradycyjnie związana jest z obchodami Chińskiego Nowego Roku, miało wpływ na zmniejszoną podaż towarów u dostawców pochodzących z obszaru Azji, ale spółka spodziewa się, że w związku z coraz lepszą sytuacją w zakresie wygaszenia pandemii na tym obszarze, realizacja zamówień w ciągu najbliższych tygodni powinna wrócić do planowanego poziomu.

„Powyższe zakłócenia w łańcuchu dostaw w ocenie Emitenta nie powinny mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta z uwagi na posiadanie istotnych zapasów magazynowych o ile nie nastąpią dodatkowe utrudnienia logistyczne związane z obecną pandemią. Silne powiązanie Emitenta z dostawcami zagranicznymi i rozliczanie się z nimi w walutach obcych powodują wrażliwość wyników finansowych Emitenta na zmiany kursu walut. Emitent identyfikuje ryzyko kursowe i uważnie obserwuje sytuację walutową na rynkach światowych.
W kolejnym obszarze potencjalnych ryzyk, takim jak kanały dystrybucji produktów, na dzień publikacji przedmiotowego raportu Emitent prowadzi sprzedaż zgodnie ze złożonymi zamówieniami, a zapasy magazynowe oraz stabilna sytuacja finansowa Emitenta zapewniają ciągłość operacyjną działalności Emitenta. Ewentualne ryzyka w tym segmencie zależą m.in. od aktywności zakupowej oraz płynności finansowej klientów i ewentualnych dodatkowych obostrzeń władz państwowych i lokalnych” – czytamy w komunikacie

Dodano także, że spółka pojęła działania organizacyjne w zakresie ochrony pracowników polegających miedzy innymi na umożliwieniu pracownikom, których zakres obowiązków na to pozwala, pracy zdalnej tak aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko w obszarze kadrowym.