Zarząd LKD (LOKUM) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2020 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. Taką decyzję uzasadniono aktualnym otoczeniem ekonomicznym spółki i pandemią wirusa SARS-CoV-2.

"Pandemia przyczyni się do utrudnienia realizacji inwestycji deweloperskich, jednak na chwilę obecną dokładne skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki, umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej Spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze spółki otrzymywali dywidendę nieprzerwani w latach 2016-2019 r. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły