W 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 285,9 mln zł przychodu wobec 322,4 mln zł rok wcześniej, odnotowując tym samym spadek o 11% r/r. Zysk netto wyniósł 62,2 mln zł w porównaniu do 73 mln zł rok wcześniej (-15% r/r). Słabszy wynik jest rezultatem mniejszej liczby wydanych mieszkań. W całym 2019 r. Grupa przekazała klientom 733 lokale, natomiast w 2018 - 900.

Wygenerowana przez Lokum Deweloper marża brutto wyniosła 34,6%, co oznacza spadek o 1,1 punktu procentowego r/r. Rentowność netto w raportowanym okresie osiągnęła poziom 21,8% (-0,8 p.p. r/r), natomiast rentowność EBITDA – 29,1%, ROE – 16,9%, ROA – 9%.

- W 2019 r. przekazaliśmy o 19% lokali mniej niż w 2018 r., czego skutkiem są niższe przychody oraz zysk. Mimo iż wskaźniki rentowności również uległy obniżeniu r/r, to nadal są satysfakcjonujące. Wynik marży netto na poziomie 21,8% oznacza, iż udało nam się osiągnąć zakładany przez nas cel rentowności nie mniejszej niż 20% – komentuje Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

W marcu zeszłego roku Lokum Deweloper dokonał przedterminowego wykupu obligacji o wartości 75 mln zł. Natomiast w grudniu wyemitował nową serię o wartości 65 mln zł. Na koniec 2019 r. Grupa posiadała 121,3 mln zł środków pieniężnych, a zadłużenie finansowe netto wyniosło 67,9 mln zł.

W 2019 r. Grupa Lokum Deweloper zakończyła realizację 830 lokali. W tym samym czasie rozpoczęła budowę 822 lokali w 4 projektach. Są wśród nich dwie nowe inwestycje: Lokum Villa Nova we Wrocławiu i Lokum Salsa w Krakowie oraz dwie – będące kontynuacją atrakcyjnych krakowskich osiedli Lokum Vista (etapy IIa i IIb) i Lokum Siesta (etap II).

Lokum Deweloper, podobnie jak cała branża deweloperska, zmaga się z trudnościami wynikającymi z przedłużających się procedur administracyjnych, które ograniczają potencjał sprzedażowy. Dodatkowo z powodu oprotestowania decyzji o pozwoleniu na budowę znacznemu przesunięciu uległ start realizacji dwóch krakowskich osiedli, natomiast wrocławski projekt Lokum Smart City został wycofany ze sprzedaży.

2019 r. Grupa zakończyła z wynikiem 268 podpisanych umów deweloperskich i przedwstępnych. Na koniec roku oferta Grupy obejmowała 655 mieszkań, a w realizacji było 1108 lokali w inwestycjach wrocławskich i krakowskich.

- Brak pozwoleń na budowę naszych inwestycji uniemożliwił uzupełnienie oferty. Skutkiem tego jest bardzo mała liczba zakontraktowanych mieszkań w 2019 r. i 73% spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem 2018. To z kolei przełoży się na niższe wyniki finansowe bieżącego roku - mówi Prezes Kuźniar.

W IV kwartale zeszłego roku Lokum Deweloper powiększył ofertę o trzy inwestycje w Krakowie – Lokum Salsa I, Lokum Siesta II oraz Lokum Vista IIa i IIb. W pierwszym kwartale br. do sprzedaży trafiły luksusowe apartamenty z wrocławskiego osiedla Lokum Vena II. W planach Grupy jest uruchomienie nowych projektów we Wrocławiu – Lokum Porto i Lokum Verde oraz kolejnych etapów krakowskich osiedli.

- W 2020 r. zamierzamy rozpocząć kolejne projekty i poszerzyć ofertę mieszkań w oparciu o posiadany bank ziemi. W tej chwili mierzymy się z zupełnie nowymi okolicznościami związanymi z epidemią koronawirusa, która przyczyni się do utrudnienia realizacji inwestycji deweloperskich. Ze względu na dynamikę sytuacji jest za wcześnie, by rzetelnie ocenić sytuację, dlatego ostrożnościowo już dziś planujemy opóźnienie startu dwóch wrocławskich inwestycji – Lokum Porto i Lokum Verde o kilka miesięcy. Aby spółka była dobrze zabezpieczona na ten niepewny czas, planujemy ponadto zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2019 na kapitale zapasowym – mówi Bartosz Kuźniar.

W 2019 r. Grupa Lokum Deweloper powiększyła zasób ziemi o 6,9 ha gruntów pod budowę blisko 1600 lokali. Na pozyskanie nowych terenów Grupa przeznaczyła 66,6 mln zł. Obecny bank ziemi Lokum Deweloper pozwala na realizację około 12 tys. lokali.