Zarząd UNT (UNIMOT) proponuje aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 16 149 701,46 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,97 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Unimot przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 10,3%.

Pozostała część zysku równa 37 675 522,37 zł ma zasilić kapitał zapasowy spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły