Przychody Arctic Paper w roku 2019 wyniosły 3 117,12 mln zł wobec 3 158,2 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 191,42 mln zł z 130,7 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 82,71 mln zł w porównaniu do 7,67 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu ATC (ARCTIC) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo, 

ROK 2019 BYŁ JEDNYM Z NAJLEPSZYCH LAT W HISTORII GRUPY - TERAZ PRZED NAMI JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ 
 
Rok 2019 był udany dla Grupy Arctic Paper dzięki wielu różnym czynnikom, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Natomiast teraz, jak wszyscy wiemy, mierzymy z ogromnym wyzwaniem dla naszych społeczności i biznesów – pandemią koronawirusa. W tej chwili, a prawdopodobnie także w ciągu najbliższych tygodni, nie jest możliwe przewidzenie, jaki będzie 2020 rok. Potrzebujemy, zatem rozwagi, pozytywnej energii i dobrej komunikacji, by obrać najlepszy możliwy dla nas sposób działania w tym roku. Znajdźmy odpowiedzi pracując wspólnie.  

Innowacje, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom  
W 2019 roku pokazaliśmy, że innowacje są kluczowe dla przyszłości Arctic Paper. W 2020 roku będziemy kontynuować rozwój w kierunku papierów dla branży opakowaniowej.   

Inwestycje, by zapewnić zrównoważoną przyszłość 
W 2019 roku zrobiliśmy ważne kroki w kierunku redukcji naszego śladu węglowego, skupiając się na zużyciu energii, emisji CO2, zużyciu wody i zarządzaniu odpadami. Będziemy kontynuować ten proces w 2020 roku, najważniejsze decyzje zostały już podjęte. 

Połączenie segmentu celulozy i papieru tworzy wartość dla akcjonariuszy 
Ubiegły rok pokazał korzyści wynikające z połączenia segmentu papieru i celulozy. Rok zakończył się bardziej zrównoważoną sytuacją rynkową, w której niższe ceny surowców działały na korzyść segmentu papieru. Grupa osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 278,0 mln PLN (wobec 218,8 mln PLN rok wcześniej) i wypracowała mocny cash flow. Oznacza to, że zyskaliśmy siłę potrzebną na trudne czasy, które są obecnie przed nami. 

Odporność organizacji i aktywność 
Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom za wytężoną pracę w 2019 roku. Teraz musimy wykazać się jeszcze większym zaangażowaniem. Rozprzestrzenianie się koronawirusa pozostawiło głębokie ślady nie tylko w tych, którzy zostali bezpośrednio dotknięci chorobą, lecz także w społecznościach i firmach, gdyż zachwiał się cały system ekonomiczny. W 2019 roku nabraliśmy siły, by teraz aktywnie walczyć z konsekwencjami pandemii z pełną determinacją. 

Jestem przekonany, że osiągniemy sukces. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Michał Jarczyński Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Arctic Paper są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.