Podczas najbliższego ZWZA NWA (NWAI) akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 1 572 422 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 22%.

Proponowany dzień dywidendy to 15 maja 2020 r., natomiast terminem wypłaty miałby być 22 maja 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły