Zarząd WLT (WIELTON) poinformował o podjęciu decyzji dotyczącej czasowego wstrzymania produkcji zakładów Grupy Lawrence David Ltd. w Wielkiej Brytanii. Jak podano, decyzja podyktowana jest troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantannami mającymi związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa), co obejmuje również pracowników zakładów Grupy Lawrence David oraz przekłada na zakłócenia w łańcuchu dostaw.

"Lawrence David posiada obecnie pełen portfel zamówień, a skumulowane stany zapasów umożliwią szybkie przywrócenie pełnych zdolności sprzedażowo - produkcyjnych po wznowieniu działalności operacyjnej. Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Lawrence David miała 13,3% udziału w przychodach Grupy Wielton oraz 18,5% udziału w skonsolidowanej sprzedaży wolumenowej" - czytamy w komunikacie

Spółka czasowo wstrzymała także procesy montażu w włoskiej spółce Viberti Rimorchi, która po trzech kwartałach 2019 r. miała 2,7% udziału w skonsolidowanych przychodach grupy. Wcześniej Wielton czasowo zamknął również zakład we Francji.