Przychody Comp w roku 2019 wyniosły 734,77 mln zł wobec 677,92 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 49,14 mln zł z 42,37 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 18,59 mln zł w porównaniu do 56,83 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu CMP (COMP) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze Comp S.A., 

z olbrzymią satysfakcją prezentujemy Państwu sprawozdanie z działalności oraz wyniki Grupy za 2019 rok - był to bowiem dla nas najlepszy rok w historii. Planowaliśmy rekordowy rok na poziomie zysku operacyjnego EBITDA, a osiągnęliśmy wyniki powyżej naszych ambitnych szacunków, które przedstawiliśmy w raporcie bieżącym z dnia 18 lipca 2019 roku.

Powyższe dane potwierdzają trafność zmian, jakie w działalności Comp S.A. dokonują się wskutek realizacji strategii od ponad 2,5 roku. Wszystkie nasze kluczowe założenia się spełniły. Mamy dobrą pozycję strategiczną w niszach, w których działamy i potrafimy ją wykorzystać dla dobra akcjonariuszy, pracowników, klientów i kooperantów. Do innowacyjnego projektu M/platform pozyskaliśmy ponad 9 tys. sklepów. Mamy  również najlepszą ofertę wielofunkcyjnych urządzeń z funkcją fiskalną, które mocno zdobywają rynek, natomiast segment IT naszej organizacji umacnia swoją obecność u klientów, zwiększając zakres oraz perspektywy na przyszłość.

Dzięki naszej innowacyjności widzimy wpływ naszej działalności na pozycję finansową małych i średnich sklepów oraz konsumentów końcowych. Comp S.A. zaczyna być widoczny w skali polskiej gospodarki - dzięki temu, że wspieramy działalność małych i średnich sklepów, upowszechniając narzędzia handlu nowoczesnego w handlu tradycyjnym. Widzimy wpływ na wyniki tego sektora, jak również na wyrównywanie parytetu zakupowego przysłowiowego „Kowalskiego”, który kupując promocyjne produkty w małym sklepie w małym mieście nie musi już płacić więcej niż jego odpowiednik kupujący w sieciowym sklepie w dużym mieście. W niedługim czasie zaproponujemy rozwiązania, które jeszcze mocniej przełożą się na efektywność działania naszych klientów w tym segmencie. To początek wielu zmian, jakie dokonają się w handlu tradycyjnym dzięki wykorzystywanym przez Comp S.A. zmianom technologicznym. 

Podobnie jest z komputerami z funkcją fiskalną, które produkowane są w zakładach w Nowym Sączu oraz w Zabrzu. Wielofunkcyjność tych rozwiązań jest efektem paru lat pracy. Cieszymy się, że począwszy od 2019 roku postępuje masowe upowszechnienie tych rozwiązań na rynku. Jest to ważne w obliczu zmian na rynku detalicznym, jak również w zakresie planowanego rozwoju dodatkowych funkcji takich jak e-paragony oraz masowo upowszechniane płatności elektronicznych bez konieczności posiadania terminala płatniczego.

W 2019 roku postawiliśmy sobie ambitne cele, szacując nasze wyniki najwyżej w historii na ok. 80 mln zysku EBITDA. Te cele zostały zrealizowane z nawiązką, bowiem Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 87,7 mln zł. 

Działalność Comp S.A. została doceniona przez akcjonariuszy w ubiegłym roku. Na koniec grudnia 2019 roku kurs akcji Comp S.A. wyniósł 66 PLN, dając roczną stopę zwrotu przekraczającą 40% (47 PLN na koniec roku 2018). Główny indeks GPW - Indeks WIG w tym okresie wzrósł o symboliczne 0,2%.    Postawiliśmy sobie równie ambitne cele na rok 2020, mając świadomość, że dobre zmiany, jakie się dokonały w okresie ostatnich ponad dwóch lat, przekładają się na bardzo silne fundamenty Grupy. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji zewnętrznej związanej z epidemią i zdrowej pokory w planowaniu, mamy przekonanie, że dobrze wypełnimy nasze zamierzenia również w obecnym roku. 

Bardzo dziękujemy i życzymy zdrowia, determinacji i dobrych efektów pracy w 2020 roku 

Robert Tomaszewski Prezes Zarządu Comp S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Comp są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.