Przychody Asbis w roku 2019 wyniosły 1 914,88 mln USD wobec 2 069,56 mln USD odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej spadł w ubiegłym roku do 33,09 mln USD z 29,41 mln USD w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 15,26 mln USD w porównaniu do 12,04 mln USD osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu dyrektora generalnego ASB (ASBIS) do akcjonariuszy:

Drodzy Akcjonariusze, partnerzy, koledzy, 

W imieniu Rady Dyrektorów Grupy ASBIS mam przyjemność przedstawić Wam nasz raport roczny za rok 2019. Rok 2019 był bardzo interesujący i ekscytujący dla naszej Grupy. Nasze przychody wyniosły ponad 1,9 mld USD, co w porównaniu z rokiem 2018 (który był rekordowo wysoki) oznacza spadek o 7,5%. Zysk operacyjny Grupy wyniósł ponad 33 miliony USD, a zysk netto po opodatkowaniu wyniósł ponad 15 milionów USD, co stanowi mocny wzrost rok do roku o 27%. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych wypracowanych w 2019 roku. To ogromne osiągnięcie i jestem bardzo dumny z całego zespołu, który był w stanie szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i wypracować tak fantastyczne wyniki.  

Na początku roku obiecaliśmy skupić się na rentowności w 2019 roku i rzeczywiście dotrzymaliśmy naszych obietnic.  

W 2019 r. po raz kolejny wypłaciliśmy naszym inwestorom zaliczkową dywidendę, co jest zgodne z naszą strategią nagradzania naszych wieloletnich inwestorów. Sprzyjają temu również bardzo silne przepływy pieniężne Spółki. 

ASBIS nadal pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest dalsze wypracowywanie najlepszych możliwych wyników finansowych dla akcjonariuszy. 

W 2019 r. największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego Związku Radzieckiego (53,5% udziału) oraz Europa Środkowa i Wschodnia (prawie 27% udziału). Największym krajem pod względem przychodów wygenerowanych w 2019 roku była Rosja. Polska, z przychodami w 2019 r. sięgającymi prawie 50 milionów USD, znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów o największym wkładzie w przychody w Grupie, po raz pierwszy od kilku lat. 

W 2019 r. nadal koncentrowaliśmy się na rozwijaniu naszych strategicznych obszarów, tj. rozwoju portfolio produktów obejmującego wszystkie główne segmenty branży, a także wzmacnianiu kompetencji ASBIS w obiecujących sektorach, tj. rozwiązaniach i usługach IT dla klientów korporacyjnych. 

W 2019 roku przeprowadziliśmy akwizycję Spółki AVECTIS ALC, a na początku 2020 roku zainwestowaliśmy w nową pionierską firmę technologiczną, wprowadzając pierwszą intuicyjną klawiaturę. Te działania wzmacniają naszą strategię, dzięki której ASBIS jest prawdziwym liderem we wszystkich segmentach, w których prowadzimy działalność. Dostarczamy naszym klientom i partnerom produkty, które naprawdę stanowią wartość dodaną. 

Zamierzamy nadal koncentrować się na rozwoju zarówno naszych marek własnych, jak i dystrybucji tradycyjnych komponentów. Wizja Grupy jest jasna, ASBIS ma stać się wiodącym dystrybutorem wartości dodanej, dostawcą OEM i rozwiązań IT, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji (AI) w Europie Środkowej i Wschodniej, byłym Związku Radzieckim oraz na Bliskim Wschodzie i Afryce.  Dlatego do segmentu dystrybucji dodajemy nasze własne marki, trzecią warstwę kompetencji: Internet rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję (AI) poprzez działania projektowe i specjalistyczne usługi. 

Ten rok zapowiada się również bardzo interesująco dla Grupy. Jako Rada Dyrektorów chcielibyśmy zapewnić naszych akcjonariuszy, że dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć nasze cele, pomimo pojawiających się od czasu do czasu czynników zewnętrznych.

Chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom za zaufanie, klientom za udaną współpracę, a także wszystkim naszym pracownikom, bez których tak udany rok nie byłby tak udany. Mamy nadzieję kontynuować nasze pozytywne relacje i jako Rada Dyrektorów dołożymy wszelkich starań i wiarę w potencjał Grupy tak aby dalej generować zadowalające wyniki finansowe i zwiększać nasz udział w rynkach, na których działamy. 

Siarhei Kostevitch

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Dyrektor Generalny 

Szczegółowe dane finansowe Asbis są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.