Zarząd SPL (SANPL) informuje, że stosując się do oczekiwań KNF podjął uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w ubiegłym roku i przeznaczenie go w 50% na kapitał rezerwowy, a pozostałe 50% pozostawić niepodzielonym.

W ubiegłym roku akcjonariusze banku otrzymali rekordowe 19,72 zł dywidendy na akcję.  Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły