Według wstępnych wyliczeń EEX (EKOEXPORT) odnotował w pierwszym kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 8 751 tys. zł. To o 10% mniej w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. kiedy sprzedaż wyniosła 9 763 tys. zł. Zaznaczono jednak, że to drugi wynik przychodów za pierwsze kwartały w historii spółki.

Plan na pierwszy kwartał zakładał osiągnięcie 9 158 tys. zł przychodów, jednak z powodu problemów z organizacją transportu do klientów zamówienia o wartości ca 400 tys. zł będą zrealizowane dopiero w pierwszym tygodniu kwietnia.

„W pierwszym kwartale 2020 r. wystąpił wzrost średniej ceny za 1 t o ca 13,5% w stosunku do r.2019.
Biorąc pod uwagę średnią ze sprzedaży za pierwsze kwartały w ostatnich pięciu latach działalności (tj. lata 2015-2019), która wyniosła 7 053 tys. zł, sprzedaż za pierwszy kwartał 2020 r. była wyższa o ca 24,1 %”
– dodano w komunikacie