Zarząd RNK (RANKPROGR) przekazał niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe za 2019 r. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi spółka odnotowała w ubiegłym roku wynik netto na poziomie -9 923 tys. zł, zysk ze sprzedaży równy 14 385 tys. zł oraz 14 176 tys. zł zysku operacjnego. Wyniki zostały osiągnięte przy przychodach rzędu 81 837 tys. zł.

Publikacja raportu rocznego za rok 2019 została przewidziana na 23 kwietnia 2020 r.