Grupa PHR (PHARMENA) – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. W całym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11,1 mln zł. Pharmena w tym czasie wprowadziła na rynek polski i niemiecki nową markę suplementów diety Menavitin oraz podpisała rozwojowe umowy eksportowe, m.in. z Amazonem.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa Pharmena wypracowała 11,1 mln zł przychodów wobec 13,0 mln zł
w analogicznym okresie 2018 r. W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 9,6 mln zł. Na wyniki Pharmeny wpływ miały przede wszystkim zwiększone wydatki związane z wprowadzeniem nowej marki suplementów diety Menavitin na rynek oraz koszty badań nad lekiem 1-MNA (wydatki te były finansowe z emisji akcji serii E i nie obciążały bieżącej działalności Grupy Pharmena). Jednocześnie wyniki finansowe uległy obniżeniu wskutek spadku przychodów
z eksportu.

- Wynik ubiegłego roku znalazł się pod presją zwiększonych kosztów związanych z wprowadzeniem marki Menavitin na polski i niemiecki rynek, a także prowadzeniem badań przedklinicznych leku w nowych jednostkach chorobowych. Do tego doszła również niższa sprzedaż produktów dermokosmetycznych na rynkach zagranicznych. Naszym zamiarem pozostaje jak najszybszy powrót na ścieżkę wzrostu wyników.  W tym celu analizowaliśmy rynek pod kątem możliwości wprowadzenia nowości produktowych i chcemy w drugim półroczu wejść z zupełnie nowymi liniami produktowymi. Jednocześnie w tym roku, jak tylko sytuacja gospodarcza na świecie pozwoli, planujemy rozwijać eksport ze szczególnym naciskiem na współpracę z Amazonem. Widzimy duży potencjał w rozwoju sprzedaży na platformach e-commerce - mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Pharmena w ubiegłym roku prowadziła liczne działania związane z dystrybucją suplementów diety
1-MNA na rynku polskim i zagranicznym, a także budowaniem świadomości innowacyjnej marki Menavitin. W tym czasie prowadzono prace projektowe nad produktami z portfolio marki parasolowej, które sukcesywnie Spółka wprowadzała do sprzedaży. W zakresie działu dermokosmetyków uruchomiono liczne aktywności, które mają na celu wzmocnić ofertę i pozycję konkurencyjną firmy.

W ramach realizowanych działań, pod koniec 2019 r. Pharmena rozpoczęła globalną współpracę z firmą Amazon. Na początku współpracy oferta objęła 19 produktów Spółki, a sprzedaż odbywa się na pięciu platformach e-commerce w Europie. Strategia Spółki na ten rok zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży z eksportu.

W zeszłym roku Spółka kontynuowała równocześnie prace badawcze nad lekiem 1-MNA. Pharmena zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby) i PAH (tętnicze nadciśnienie płucne).
Pod koniec stycznia tego roku, wspólnie z doradcą Plexus Ventures, Spółka rozpoczęła proces prezentacji wyników badań leku 1-MNA wybranym podmiotom z branży farmaceutycznej. Celem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie partnera do dalszego, klinicznego rozwoju leku.