Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Introl miał wstępnie 9,58 mln zł zysku netto w 2019 r.

Udostępnij

Według opublikowanych szacunkowych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży INL (INTROL) były w 2019 r. równe 77 820 tys. zł. EBITDA wyniosła w ubiegłym roku 28 252 tys. zł, a zysk netto ma osiągnąć 9 578 tys. zł.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego spółki nastąpi 27 kwietnia 2020 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+