Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych.

"(...) decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie – co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki i Grupy JSW" - czytamy w komunikacie

W komunikacie dodano także, że wpływ tej decyzji na działalność, sytuację finansową i operacyjną oraz perspektywy spółki nie jest aktualnie możliwy do określenia.