Zarząd DOM (DOMDEV) postanowił zawiesić wcześniejszą rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.  Decyzja ma związek z ustaleniem terminu WZA spółka na ostatni tydzień sierpnia 2020 r. Nowa rekomendacja zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

"Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy ma na celu umożliwienie Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie decyzji dotyczących wypłaty oraz terminu dywidendy za 2019 rok przy lepszym zrozumieniu wpływu pandemii COVID-19 na polską gospodarkę i rynek mieszkaniowy, a także bilans i płynność finansową Spółki" - czytamy w komunikacie

Na początku marca zarząd spółki rekomendował aby do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda w wysokości 9,5 zł na akcję. Najwyższa w historii spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły