W związku z negatywnym wpływem pandemii na wyniki AGO (AGORA), spółka rozpoczęła konsultacje z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Agory i Inforadia w sprawie planowanych redukcji wynagrodzeń i świadczeń w grupie. Jak podano, spółka planuje przejściowe obniżki wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20% na sześć miesięcy.

W ramach prowadzonych konsultacji spółka planuje uzgodnić także warunki zwolnień grupowych w spółce Goldenline.

„Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów Goldenline z podstawowej działalności operacyjnej spółki. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie przez Zarząd Spółki zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia” – czytamy w komunikacie

Dodano, że decyzja o przejściowym obniżeniu kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz ograniczeniu zatrudnienia w Goldenline jest kolejnym z serii koniecznych działań oszczędnościowych prowadzonych w ramach grupy, które mają na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji skutków pandemii, w tym braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych sektorach.