Zarząd STF (STALPROFI) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2020 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

„W ocenie Zarządu przeznaczenie na kapitał zapasowy 100% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2019 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki w obliczu prognozowanego trwałego spowolnienia gospodarki polskiej i światowej, spowodowanego przedłużającą się epidemią COVID-19 (koronawirusa).
Pomimo, iż oba rynki na których funkcjonuje Spółka, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, funkcjonują dotychczas bez poważnych zakłóceń, istnieje znaczące ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii zdestabilizuje oba te rynki. Epidemia COVID-19 może spowodować między innymi: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, wysoką absencję pracowników, znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen wyrobów hutniczych, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki STALPROFIL S.A. w roku 2020" 
– czytamy w komunikacie

Dodano, że potrzeby kapitałowe spółki wynikają także z realizacji znaczących kontraktów pozyskanych w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, a także finalizacji inwestycji: „Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego w Katowicach”. Proces inwestycyjny rozpoczęty w 2018 r. będzie trwał do ok. połowy 2020 r., a przewidywana, łączna wartość nakładów wyniesie 22.000 tys. zł.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda w kwocie 0,23 zł na akcję.  Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły