Zarząd Krka rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w kwocie 4,35 EUR na akcję, czyli około 19,2 zł. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafił łącznie 133 853 648 EUR, około 49,4% ubiegłorocznego zysku.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KRK (KRKA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 6,2%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Krka trafiła dywidenda równa 3,2 EUR na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły