Skonsolidowane przychody grupy LVC (LIVECHAT) w IV kw. 2019/20 roku obrotowego wyniosły ok. 9,075 mln USD, wynika ze wstępnych szacunkowych danych opublikowanych 16 kwietnia 2020 r.

Oznacza to wzrost o 16,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W 2020 r. LiveChat Software zmienił sposób raportowania. Dane dot. szacunkowych przychodów zastąpiły raporty nt. liczby klientów rozwiązania LiveChat. Spółka już wcześniej informowała, że nie jest to obecnie kluczowy KPI, co wiąże się również z rozwojem innych produktów (ChatBot, HelpDesk), jak i pracami nad zmianą modelu cenowego LiveChat.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.