Zarząd ARH (ARCHICOM) postanowił zawiesić politykę dywidendową spółki i nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok 2019. Ubiegłoroczny zysk, pomniejszony o już wypłaconą już w listopadzie zaliczkę na poczet dywidendy, ma zostać przeznaczony na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę.

Taka decyzja została podjęta: "Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej Emitenta" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 1,15 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły